top of page

מנכ"ל המשרד, אלון קרן, משפטן ושמאי נזקים לרכוש, מרצה לפורומים שונים בענף הביטוח ובמסגרת מכללות.

ההרצאות בתחומי מערכות הקשרים בין השמאי למבטחים, השמאי למבוטחים, קשרי גומלין עם בעלי מקצוע נוספים, מהנדסים, מומחים ועורכי דין. חבויות, אתיקה מקצועית.

כמו כן אלון קרן מרצה ומלמד סטודנטים לשמאות, מזה למעלה משבע שנים, במסגרת מסלולי הלימוד השונים במכללת "עדיף", תל אביב. 

  התמחויות

הרצאות וסמינרים בנושא שמאות רכוש וביטוח

אלון קרן מרצה לסטודנטים לשמאות רכוש
bottom of page