סגור פתחים במבנה, נתק את אספקת החשמל לאזורים רטובים או שקרסו. נקז מיםשהציפו את המבנה באמצעות משאבות, החל בייבוש והצלת חפצים ומניעת נזק לחפצים אשר טרם ניזוקו.

 נזקי טבע

הסבר ראשוני להתנהלות אופטימלית לאחר אירוע שטפון, ברד או סערה