top of page

ת: דע! אתה רשאי למנות שמאי פרטי מטעמך, שיערוך חוות דעת לנזק שנגרם לך, וזכותך לקבל פיצוי בגינו, מכל גורם, לרבות חברות הביטוח. מינוי שמאי פרטי מטעמך, ככל שהינו שמאי מקצועי הנוהג בצורה אתית והגונה, יש בו לקדם את תביעתך כנגד המבטחים ולהביא לכך שזכויותיך במסגרת הפוליסה לא יפגעו.

אלון קרן שמאי הרכוש הראשי במשרד לחץ ליצירת קשר

ש: למה אני צריך שמאי פרטי מטעמי?!

השאר פרטים ואחד משמאי הרכוש שלנו יצור איתך קשר בהקדם

ש: האם שמאי רכוש הוא במקום עו"ד?

ת: משרדנו אינו תחליף לייצוג משפטי ואינו מייצג אותך מול המבטחים, אולם, ביסוס תביעתך על חוות דעת מנומקת, מקצועית של שמאי "עד מומחה" של משרדנו, יתרום תרומה מכרעת למיצוי זכויותיך במסגרת הליך התביעה, ככל שיתנהל מול חברת הביטוח, או לחילופין, בתביעה משפטית עם מייצג (עורך דין) ובלעדיו. במידת הצורך משרדנו בקשר עם משרד עורכי דין המתמחה בתביעות נזקים לרכוש אליו באפשרותנו להפנותך לצורך ייצוג וטיפול משפטי בתביעתך.    

ש: מה שמאי הרכוש הפרטי עושה בזירת האירוע?

ת: שמאי רכוש מא.קרן שמאים מגיע לזירת האירוע ובודק את היקף הנזקים במקום התרחשות, מבצע תיעוד ואוסף ממצאים באתר. לאחר מכן, השמאי עורך חוות דעת מנומקת להיקף ומהות הנזקים שנגרמו לך כמבוטח.

ש: למה משמשת חוות דעת השמאי?

ת: שמאי החברה עורכים חוות דעת מנומקת להיקף ומהות הנזקים שנגרמו לך כמבוטח. חוות הדעת משמשת בסיס לתביעתך מול מבטחי רכושך או לחילופין באם תביעתך נידחת או מקוזזת ע"י חברת הביטוח, כחוות דעת "עד מומחה" מטעמך המוגשת לבית המשפט. חוות הדעת של שמאי א.קרן שמאים משמשת גם במקום עדות בבית משפט וערוכה על פי הדין.

bottom of page